Forestillingsbase (BETA)

Fra dato   Til dato   Tittel på produksjon    
     
    Kompani   Ikke vis bilder
           
Fylke   Spillested    
   
         

Å administrere Scenehuset som produksjonslokale og alternativ scene er en av de viktigste tjenestene Danseinformasjonen kan tilby det profesjonelle dansemiljøet. Se menyen til venstre for mer info og kontakt sindre@danseinfo.no for leie.

Her kan du se når det er ledig: danseinfo.no/images/stories/dokumenter/scenehuset.pdf

Scenehuset er et gammelt kirkerom og tidligere bedehus for Indremisjonen, som siden 1990 har fungert som et av de viktigste produksjonslokalene for norsk dansekunst. Lokalene består av en storsal med galleri. Gulvflaten måler 17 x 11 meter og det er ca 9 meter under taket. I tillegg er det kjøkken og to dusjer og to toaletter.
danseinfo.no/scenehuset

sh dobbel2