FRIKAR X og koreograf Hallgrim Hansegård inviterer til ein verkstadserie over tre år med fokus på overføring av kvalitetar frå hallingdansen til samtidsdansen. Tider 2018: 11. mars kl 1900, 25. april kl 1800, 4. september kl 1800 og 5 desember kl 1800

 

FRIKAR X, Fjelldansen - regional kompetansesenter for dans og koreograf Hallgrim Hansegård inviterer til ein verkstadserie over tre år med fokus på overføring av kvalitetar frå hallingdansen til samtidsdansen. I starten blir det fokusert på slepp, svikt og snert som tre prinsipp der den norske folkedansen spelar på lag med tyngdekrafta og gjev ein organisk måte å oppnå dynamisk spennvidde på.

Facebook: facebook.com/events/1888007654850051/

Med 'Kontempor@r halling' ynskjer Hansegård å gje noko tilbake til samtidsdansen og fylle eit tomrom som danseutdanningane ikkje tilbyr idag. Verkstadserien er mynta på bevelseskunstnarar, og blir støtta av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB og Oppland.

Tider 2018:
11.03.18, kl 19-21, Kyrre Texnæs Studio, Vulkan 30, 0178 Oslo
25.04.18, kl 18-20, Sentralen (P1), Oslo
04.09.18, kl 18-20, Sentralen (gymsalen), Oslo
05.12.18, kl 18-20, Sentralen (gymsalen), Oslo

Hallgrim Hansegård er fire gonger norgesmeister og kongepokalvinnar i halling. For sitt koreografiske arbeid har han mottatt ei rekke nasjonale og internasjonale prisar.

frikar