PRODA Nord-Trøndelag og Nettverket for MDD samarbeider om fagpedagogisk dag 24. november på Inderøy. Dagen er tilrettelagt for dansepedagoger som underviser i videregående opplæring, men PRODA-klassen er også åpen for andre dansekunstnere.


Timeplan:
Kl 1000: Oppmøte/kaffe
Kl 1030-1230: Workshop med Mari Flønes i improvisasjon og komposisjon (PRODA)
Kl 1230-1400: Lunsj og faglige samtaler (VGS)

Mari Flønes om workshoppen:
I dette verkstedet er jeg interessert i å utforske sammen med deltakerne hvordan vi som danseundervisere kan relatere dans og levd liv i møte med våre elever. Målet er å undersøke hvordan mening i dans skapes og hva dette kan bety for elevene. Med utgangspunkt i improvisasjon og koreografisk komposisjon, kroppslig dialog og diskusjon kommer vi til å arbeide oss gjennom temaet i løpet av verkstedet. Jeg vil også forsøke å knytte dette til teoretiske konsepter som identitet og dialog.

Om Mari Flønes: Dansekunstner fra Trondheim, for tiden bosatt i Rennes/Frankrike. Å utøve dans, koreografere og formidle dans til andre gjennom pedagogisk virksomhet er tre viktige pilarer i Mari’s virke som dansekunstner. Etter endt utdanning som faglærer i dans ved Høgskolen i Stavanger og utøvende studier i Paris, dro hun til Sunnhordland Folkehøgskole for et år som danselærer. Videre gikk veien hjem til Trondheim og frilanstilværelsen. I tillegg til egne koreografiske prosjekt utøvet Mari her som danser for koreografer som Inclusive Dance Company, Luis Della Mea og Molitrix Scenekunst/Linda Birkedal.

I møtet med Luis Della Mea oppstod VIB- Verksted for Improvisert Bevegelse.

I møte med dansekunstner Tone Pernille Østern ble Mari introdusert for relasjonelle koreografiprosjekt. Hun var ansatt som danser i Danselaboratoriet og ble videre i 2009/2010 kunstnerisk leder og pedagog for denne gruppen og Danseteateret55+. Det var gjennom arbeidet med disse gruppene at interessen for dans med ulike kropper våknet. Denne interessen er senere blitt videreført gjennom flere verkstedturnéer gjennom Den Kulturelle Skolesekken i Trondheim hvor det å gjøre dansen relevant for alle har vært et sentralt mål.

I 2009- 2015 var Mari ansatt som dansekonsulent i DansiT- senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. I 2011-2012 hun tildelt Statens kunstnerstipend for nyetablerte kunstnere.

Siden 2014 har Mari vært bosatt i Frankrike hvor hun har fortsatt sin aktivitet som frilans danser og koreograf, også i Norge. Gjennom flere samarbeid med Danse à Tous Les Etages har Mari fått muligheten til å fordype seg videre i relasjonelle koreografiske prosjekt som Les Creatives, et prosjekt for kvinner i arbeidsledighet og Portraits en mouvement, et prosjekt med ungdom som har falt ut av skolesystemet.

Mari underviser dette året i kreativ dans ved flere barneskoler i Rennes samtidig som hun har begynt et masterforløp med fordypning i kropp, kultur og utdanning ved Departement for utdanning ved l’Université de Rennes 2.

dansinordtrondelag.no