Koreograf og danser Sudesh Adhana er nominert for beste koreografi i 63rd Jio Filmfare Awards 2018, i klassen Best Choreography. Det produseres i gjennomsnitt 850 film-koreografier i Bollywood hvert år og Adhana er en av kun fem nominerte til årets pris. Danseinformasjonen gratulerer!

Onsdag 24. januar kl 1300 vil Danseinformasjonens historiker Sigrid Ø. Svendal ta for seg norsk dansehistorie i perioden fra ca 1915 og frem mot i dag, og synliggjør i dette foredraget de mange pionerene som har preget og utviklet norsk dansehistorie. Foredraget holdes på Dansens Hus og det er gratis og åpent for alle.

Ordningen tas bort fra www.stikk.no fra januar 2018. Budsjettet for kultur i utviklingspolitikken er redusert for 2018, og kuttet er på nesten 50%. Dette innebærer at innsatsen på dette feltet må reduseres og spisses. Hovedfokus framover vil være å fremme kunstnerisk frihet, fremme av et mangfold av kulturuttrykk og beskyttelse av kulturarv gjennom organisasjoner direkte i områdene. For mer informasjon kontakt Danse- og teatersentrum.

Trenger du påfyll innen norsk og internasjonal dansehistorie? I løpet av en uke vil det bli holdt tre åpne dansehistoriske foredrag. Danseinformasjonens dansehistoriker Sigrid Ø. Svendal bidrar i alle tre og først ut er ”Norsk dansehistorie i 100 år”, som etterfølges av ”Dansehistorisk innledning på 90 minutter” og ”Martha Graham - An American Document”. Les mer under for tid og sted.

Den 31. oktober 2017 inviterte Danseinformasjonen til samtale om høyere danseutdanning i Norge og samtalen tok utgangspunkt i to artikler av Tone Pernille Østern, dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk. Rundt 55 personer kom, og representanter fra alle de fire høyskolene, KHiO – avdeling Dans, Norges dansehøyskole, Høyskolen for dansekunst og UiS – Fakultet for utøvende kunstfag, var til stede på Scenehuset i Oslo.

Onsdag 10. januar inviterte Advokatene Graasvold & Stenvaag AS og Advokatfirmaet Hein Bæra AS ulike fagforbund, organisasjoner og institusjoner innen kulturlivet til #metoo-seminar. Danseinformasjonen var til stede, og her er noen punkter fra det som ble tatt opp.

Sunniva Steine har vært daglig leder for Jo Strømgren kompani siden 2010. Her har hun hatt ansvar for strategi-og utviklingsarbeid, økonomistyring, personalarbeid, styrearbeid, produsent-og prosjektlederoppgaver og utarbeidelse av kommunikasjons-og salgsstrategier.

Har du lyst til  å danse i Namibia med det eneste afrikanske dansekompaniet som er valgt for å være en del av Commonwealth Youth Dance Festival i Glasgow 2018? Vil du jobbe med dans og annen kunst til å engasjere, informere og styrke unge til å takle sosiale problemer?

Les mer

Journal for Research in Arts and Sports Education siste utgave er et temanummer hvor åtte kunstnere, kunstpedagoger og forskere undersøker hva det innebærer å forske med kunsten. I mars 2018 kommer del 2 av temanummeret. Artiklene kan fritt lastes ned og leses her

R.E.D. (Residency Eina Danz) har mottatt midler fra Kulturrådet og er dermed anerkjent som Regionalt kompetansesenter for dans. R.E.D. er en internasjonal, nasjonal og regional kunst- og kulturarena, med hovedfokus på dans og tverrfaglighet.

#nårdansenstopper har avdekket et langt større omfang av maktmisbruk, seksuell trakassering og overgrep i feltet vårt enn noen kunne forutse. Oppropet viser at kunstfeltets oppbygging med få faste arbeidsplasser og hierarkiske relasjoner i pedagogikk og arbeidsliv kombinert med unge studenter og utøvere, gjør dansere ekstremt sårbare og utsatte for maktmisbruk og overgrep.

Rådgivningstelefonen er et gratis tilbud til de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Kontakttelefonen er et samarbeid mellom medlemmene i Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag og åpnes torsdag 4. januar. Du kan få veiledning på telefon: 940 87 929.

Tirsdag 12. desember lanserte Kulturrådet Kunst i tall 2016. Rapporten presenterer nye nasjonale omsetningstall for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst.

Talent Norge AS investerer inntil 3,3 millioner kroner over tre år i TILT Grow, et talentprogram for utvikling av lovende unge dansekunstnere i regi av Panta Rei Danseteater.

Søkeportalen åpnes 15. desember 2017 og er åpen til 31. januar 2018. Neste ICE HOT vil finne sted 12. til 16. desember 2018 i Reykjavík, Island. Alle nordiske samtidskunstnere som jobber og bor i et av de nordiske landene og / eller mottar finansiering fra et av de nordiske landene er kvalifisert til å søke. Nytt denne runden av ICE HOT er muligheten til å vise work in progress i sesjonen MORE MORE MORE. Deadline for å søke er 31. januar 2018.