Kulturrådet inviterer til lansering av evalueringsrapporten "Basis og overbygning: Evaluering av tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper". 19. april kl. 12 på Caféteatret, Hollendergata 8 i Oslo.

Kulturrådets tilskuddsordning for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper ble etablert i 2007. Ordningen har som formål å styrke scenekunstgruppers kunstneriske virksomhet, gi økonomisk forutsigbarhet og dermed gjøre det mulig å planlegge produksjon og formidling over tid. Støtten gis som et fast årlig tilskudd, i opptil fire år. Det kan søkes om forlengelse av perioden. Som hovedregel gis det ikke tilskudd over ordningen i mer enn 12 sammenhengende år.

I 2017 mottok 14 scenekunstnere/scenekunstgrupper støtte fra ordningen. Ordningen er den største av Kulturrådets støtteordninger innenfor scenekunstområdet med en samlet avsetning på 46.5 millioner kroner.

Evalueringen er utført av Telemarksforskning. Forfattere er Bård Kleppe, Ola K Berge, Ole Marius Hylland og Chris Erichsen. Ordningen ble også evaluert i 2010.

Evalueringen som nå lanseres tar for seg perioden 2010–2017.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.
Påmeldingsfrist er fredag 13. april. Meld deg på her

Velkommen!

Program:
12.00 Mottakelse - enkel servering
13.00 Velkommen v/ rådsmedlem Thorbjørn Gabrielsen
13.15 Presentasjon av rapporten fra Telemarksforskning v/ Ole Marius Hylland m.fl.
14.00 Kommentarer på rapporten v/ Hild Borchgrevink og Siemke Böhnisch.
14.40 Pause
15.00 Paneldiskusjon og kommentarer fra salen.
I panelet: Ole Marius Hylland, Hild Borchgrevink, Morten Traavik, Ingri Midgard Fiksdal og Siemke Böhnisch. Moderator er Harry Guttormsen
16.00 Slutt

Kulturradet

Fra "Present Stability" av Silje Figenschou Thoresen