Danse- og teatersentrum inviterer kompanier som ønsker å være med til Tanzmesse i Düsseldorf, Tyskland, 29. august – 01.september til å søke om deltagelse. Søknadsfrist 4. mai.


Tanzmesse er Europas største messe for dansekunst og Danse- og teatersentrum vil være tilstede med en norsk booth, i samarbeid med nordiske partnere. I tillegg til informasjonsarbeidet på booth vil det arrangeres nordiske aktiviteter og sosiale treff under Tanzmesse, for å stimulere til godt og treffsikkert nettverksarbeid.

 

Les flyer her