Fredag 25. mai, kl. 1000-1615 holder TILT Grow kurs i kunst, selvledelse og endringsledelse på Dansens Hus, Oslo. Seminaret er gratis, husk å ta med matpakke.  Bindende påmelding og begrenset antall plasser (20 personer). Først til mølla! Påmelding senest 15. mai ved å sende e-post til ​thomas@pantareidanseteater.com.

 

Seminaret vil ta for seg følgende spørsmål:
●    Hvilke resultater ønsker jeg å oppnå som skapende/utøvende kunstner?
●    Hvordan leder jeg meg selv i oppgang- og nedgang?
●    Hvordan håndterer jeg å arbeide mye alene?
●    Hva driver meg i mitt arbeid som kunstner?

Seminaret holdes av Donatella De Paoli, Ass. Prof. Handelshøyskolen BI og direktør/kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater, Anne Holck Ekenes.

Deltakerne får tilsendt en hjemmeoppgave som må være oss i hende senest 18. mai.

SEMINARREKKE:​ I 2018 går TILT Grow av stabelen for første gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer kunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.

Foto TrineSirnes