Dansekunstner og høyskolelektor Irene Velten Rothmund legger fram sin doktorgradsavhandling i Teatervitenskap: Å gjøre dansen til sin: Bachelorstudenters levde erfaringer i moderne- og samtidsdans.Disputasen finner sted på Stockholm Universitet lørdag 4. mai 2019 kl 1300-1600.

Irene Velten Rothmund er høyskolelektor ved Norges dansehøyskole i Oslo og underviser i samtidsdans, dansedidaktikk, estetikk og historie.

Hun er utdannet danser og dansepedagog fra Kunsthøgskolen i Oslo og fra European Dance Development Centre i Nederland, og har arbeidet som danser og dansepedagog i over 20 år. Hun har en master i dansevitenskap fra NoMAds programmet 2009. Tittel på masteroppgaven: "Releaseteknikk. Refleksjoner om historie, erfaring og undervisning".

Se informasjon om disputasen her.