Danseinformasjonens daglige leder, Sigrid Øvreås Svendal, kommenterer i Klassekampen 19. september, hvordan manglende helhet i kulturpolitikken påvirker dansefeltet, spesielt når ordninger i Kulturrådet endres. – Det må legges til rette for at man i dansekunsten, på lik linje med andre kunstformer, kan fortsette etter fylte 50 år, både som utøver og koreograf, men da må støtteordningene følge med, sier Svendal

Les hele artikkelen HER

Klassekampen1