Kulturdepartementet mottok 14. august evalueringsrapporten Rom for trinn og tale hvor Carte Blanche, Dansens Hus, Teater Innlandet og Turnéteatret i Trøndelag blir evaluert. Den dekker fireårsperioden 2015-2018 og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Evalueringen er utført av PROBA samfunnsanalyse på oppdrag fra Kulturdepartementet. Underleverandør har vært gtl Management. Ekspertpanelet for evalueringen har bestått av Gunnar Thon Lossius (leder), Julie Rognved Amundsen, Odd Johan Fritzøe, Hauk Heyerdal og Siren Leirvåg.

Les hele evalueringen HER