KHiO avdeling dans tilbyr et masterstudie i dans og et masterstudie i koreografi. Søknadsfrist er 3. desember 2018. Begge studieprogrammene er heltidsstudier som går over to år med oppstart august 2019. Det første året er undervisnings- og prosjektintensivt, mens det andre året gir stor plass til egen fordypning knyttet til masteroppgaven.

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer

Dans i Skolen søker kunstnerpedagoger til den årlige Dansens Dager-aksjonen En annen dans. Dato for gjennomføring i 2019 er fredag 26.april. Aksjonen går ut på at kunstnerpedagoger over hele landet underviser en økt kreativ dans i grunnskolen. Søknadsfrist 1.november 2018.

Barnas kunstfestival søker danseforestillinger som passer for barn i alderen 0-10 år. Festivalen går av stabelen 1. og 2. februar 2019 på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn, og er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland som innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur. Søknadsfrist 20. november 2018.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

På Spissen er fra 2015 en open access publikasjonskanal (nivå 1) for forskningsartikler på dansefeltet. På Spissens vitenskapelige redaksjon inviterer til å sende inn forskningsartikler fra et bredt dansefelt, skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer