Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst 3 år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv. Nå kan du foreslå kandidater, innen 31. januar.

Deltar du i internasjonalt kultursamarbeid? Arbeider du med eksport av norsk kunst og kultur? Da vil Kulturdepartementet, i samarbeid med Utenriksdepartementet, gjerne høre om dine erfaringer og få innspill. Vi oppfordrer dansekunstnere til å dele sine erfaringer når det gjelder internasjonal aktivitet. Frist for innsending er 19. februar.

Scenekunstutvalgene i Kulturrådet oppfordrer kunstnere til å søke tilleggsbevilgninger til å dekke merutgifter som følge av koronakrisen. Søknaden rettes mot tilskuddsordningen du tidligere har mottatt støtte fra, og den første søknadsfristen er 2. februar.

Bor du i Rogaland eller Agder og driver med billedkunst, litteratur, musikk, dans, teater eller film? Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst søker profesjonelle kunstnere fra alle disipliner, som har lyst å komme til dem på en måneds betalt arbeidsopphold for å jobbe med egne prosjekter. Søknadsfrist er 24. januar.

Seanse – senter for kunstproduksjon er en nasjonal utviklingsarena og møteplass for kunstproduksjon innen alle sjangre og holder til ved Høgskolen i Volda. De tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon og både grupper og enkeltpersoner kan søke. Søknadsfrist er 1. mars.

IN2IT International Dance Festival arrangeres i år i samarbeid med Dance Link AS og Operaen i Kristiansund den 4.-10. oktober. Temaet for årets festival er "Different Bodies" og de oppfordrer dansekunstnere til å søke om deltagelse på festivalen. Søknadsfrist er 31. januar.

Ønsker du å pitche ditt verk til nasjonale og internasjonale programmører under CODAdancefest21? 2021 blir det tredje året med The DEN – Dance Expo Norway, en plattform for eksport av norsk dansekunst. Under CODAdancefest21 inviterer de dansekunstnere/koreografer/kompanier med base i Norge til å pitche turnéklare verk for internasjonale og nasjonale kuratorer og produsenter. Er du interessert i å delta med en pitch? Søknadsfrist er 24.januar.

Platform Nord announce a Nordic call for participation in the MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, held in the Republic of San Marino in October 2020. The theme and title of the biennale is the School of Waters. Frist: 26. januar

Les mer

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer