Er du scenekunstner med tilknytning til Sørlandet og vil utvikle ditt entrepenørskap? Søk Eik, initiert av Scenekunst Sør, Norsk Forfattersentrum Sørlandet, Agder Kunstsenter og SØRF. Søknadsfrist: 23. august.

"Dans på Stien" er en vandrende forestilling som beveger seg langs Ottestad­ stien i Stange 18. oktober. Langs stien vil publikum få oppleve et stort mangfold av dans og ulike kunstformer. Man må være profesjonell dansekunstner for å kunne søke.

Les mer

Kortreist dansefestival inviterer nå aktører innen scenekunstmiljøet til å komme med programforslag for 2019 og 2020. Festivalen vektlegger dans og scenekunst med et visuelt og fysisk uttrykk og prioriterer prosjekter som har spesiell fokus på barn og ungdom. Frist: 14. september

Dans i Trøndelag utlyser nå residensopphold for profesjonelle danse- og scenekunstnere for 2019-2020. Residensen har fokus på samtidsdans og scenekunst for barn og unge.
De ønsker å invitere produksjoner som har en tydelig kunstnerisk og tematisk målsetning. Utlysningen åpner også for tverrfaglige prosjekter. Perioder: 2 - 4 uker. Frist: 14. september 2018.

Scenekunst Sør har opprettet en ny søknadsmulighet på Sørlandet. Gjennom SkS-ordningen kan man nå søke om midler til co-produksjon og visning/gjestespill. Ordningen gjennomføres i en prøveperiode for å kartlegge behov og muligheter. Søknadsfrist er 1. september.

Mind the Gap (MTG) er en visningsscene for dans i prosess som foregår en gang i året på Scenehuset på Majorstua, i år fra fra 1.-9. desember i 2018. Vi har plass for åtte prosjekter og påmeldingen er åpen fra 15. august, med siste frist 1. september.

Danse- og teatersentrum reiser med norske scenekunstnere til New York i januar 2019 og søker kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet. Frist. 7. september

Les mer

Bodø Biennale inviterer i samarbeid med Nordland fylkeskommune til symposium som aktualiserer kunstens rolle i dagens og morgendagens samfunn. Symposiumet går over to dager, torsdag 6. og fredag 7. september og påmeldingsfrist er 31. august.

Du kan nå sende inn din dansefilm til Multiplié dansefilm 2019 – en del av Minimalen Kortfilmfestival i Trondheim. DansiT - dansekunst i Trondheim og Midt-Norge samarbeider med Minimalen og presenterer et bredt spekter av dansefilmer fra hele verden. Frist: 15. oktober

Les mer

Diverse Nordic Voice - Choreographic Initiative (DNVCI) gir 6 dansekunstnere mulighet til å bli en del av et 2-årig mentorprogram. DNVCI er et prosjekt som støtter utviklingen for et større mangfold av koreografiske utøvere i Norden. Programmet som går over 2 år, er et samarbeid mellom de tre proaktive organisasjonene: Dansens Hus Stockholm, Iceland Dance Company og CODA Oslo International Danse Festival. Åpen søknad og søknadsfrist 17. august.

Neste søknadsfrist for Dansenett Norge er 3. september 2018 kl. 1300. Link til søknadsskjemaet vil man finne her. Det er mulig å starte på søknaden, lagre søknadsskjemaet og fortsette å skrive en annen dag. 

Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt som du synes fortjener Kulturrådets ærespris. Fristen for å foreslå kandidater er 1. september.

Dansearena nord tilbyr koreografer, dansere og andre som jobber med dans og bevegelse muligheten for å søke residens og produsentstøtte og har nå åpnet opp søknadsskjema for begge deler. Søknadsfrist er 10. september.

Aerowaves er et nettverk som årlig legger til rette for at unge europeiske dansekunstneres verk får mulighet til turnere i Europa. Kunstnere kan søke med ett verk som kan være mellom 15 og 40 minutter lang. Frist 14. september.

Torsdag 8. februar, kl. 0930-1215 er det gratis seminar i DansiT sine lokaler i Trondheim. Seminaret retter fokus på hva som kreves av en utøvende og skapende kunstner i samtidens Norge. Deltakerne skal diskutere hva som kreves av en kunstner, både hva gjelder faglig kompetanse så vel som kommunikasjon og administrasjon av eget kunstnerisk virke. Påmelding senest 6. februar.

Master Elizabeth Svarstad disputerer ved NTNU, Det humanistiske fakultet, med avhandlingen som har tittelen Aqquratesse i alt af Dands og Triin og Opførsel. Dans som sosial dannelse i Norge 1750-1820. den 14. februar i Trondheim.