Dans i Trøndelag utlyser residensopphold for profesjonelle danse/scenekunstnere for 2020-2021. Residensen har fokus på samtidsdans og scenekunst for barn og unge. De ønsker å invitere produksjoner som har en tydelig kunstnerisk og tematisk målsetning. Utlysningen åpner også for tverrfaglige prosjekter. Frist: 1 oktober.

Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt som du synes fortjener Kulturrådets ærespris. Du kan nominere kandidater frem til 1. september.

Vin&Valsen tar vingene fatt og flyr nordover for å erobre Trønderhovedstaden. Lørdag 5. oktober tar de inn på Lokal Bar i Trondheim for å spre dansen. Er du dansekunstner bosatt i, eller med tilknytning til Trondheim eller Trøndela, oppfordres du spesielt til å søke om å delta. Frist: 1. september

Her er en oversikt over kurs for scenekunstnere høsten 2019, arrangert av SKUDA med samarbeidspartnere.

Nå er søknadsrunden for nyproduksjon, tilrettelegging eller gjenopptakelse åpnet. Har du en helt ny scenekunstproduksjon i magen? Eller trenger du å gjøre forestillingen turnévennlig, freshe opp scenografien eller innstudere nye utøvere? Frist: 3. september

Les mer

The 24th International Solo-Dance-Theatre Festival finner sted i Stuttgart 12. - 15. mars 2020. Informasjone om priser og påmelding finner du på festivalens nettsider. Frist: 11. november
Les mer

Danse- og teatersentrum har fem utlysninger til festivaler og bransjemøter i Kina, USA, Canada og Japan for norske scenekunstnere som ønsker å presentere sitt arbeid for et utenlandsk publikum. Frist: 11. august, 1. september og 1. oktober.

Onsdag 26. juni legges søknadsskjemaet til Dansenett Norge ut. Søknadsfristen er 21. august 2019 kl. 1300. Søknaden gjelder for turnémulighet våren 2021.
Alle norske dansekunstnere kan søke med danseproduksjoner. Internasjonale produksjoner må gå gjennom en norsk arrangør, festival, kunstnerisk leder eller Kulturhusleder.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer

Aerowaves er et nettverk som årlig legger til rette for at unge europeiske dansekunstneres verk får mulighet til turnere i Europa. Kunstnere kan søke med ett verk som kan være mellom 15 og 40 minutter lang. Frist 12. september.