FRIKAR har bygd om gamle Aurdal skule til ein residensplass omringa av sauejorder på sumarstid og skiløype på vinterstid. Residensen er støtte av Kulturrådet, Oppland fylkeskommune og Valdres. Residensperiode: uke 36-37 (03.-16. okt.) 2018. Søknadsfrist: 1. mars 2018.

Søknaden skal innehalde: 
Kort bio for hovedaktører
Kort skildring om kva de ynskjer å utforske (maks ein A4 side)
Prosjektets form (produksjon, forprosjekt, koreografiutvikling e.l.)
Finansieringsplan
Søknad sendes til benedicte@frikar.com, med tema i e-post residens

Kriterier for å søke:
Profesjonelle dansekunstnarar som kan dokumentere eit godt kunstnarleg nivå
Kunstnarar som i hovudsak bur og arbeider i Noreg
Vi tilbyr:

Residens med overnatting og kjøkken
Studio inkludert lysrigg
Reise og diett etter statens reiseregulativ
Honorar inntil to personar
Vi ynskjer:

Eit verkstad med dei lokale dansetalenta og/eller
Ei offentleg visning og kunstnarleg samtale med publikum.
Utvalet som vel kunstnarar er Hallgrim Hansegård og Benedicte Marie Bjerke.

Vi sjår fram til å motta din søknad!