Workshop i Ensemble Thinking og visning på Jazz in Khartoum for profesjonelle danse- og scenekunstnere. Ensemble Thinking er én av flere tilnærminger til hvordan et fellesskap av kunstnere kan la et verk utfolde seg. Det kan minne om hvordan musikere jammer sammen og der det som skapes mellom dem står i fokus. Påmelding innen 24. september.

Workshopen inviterer til et dypdykk i verktøyene i Ensemble Thinking og visningen blir et resultat av vårt felles arbeid; hvem vi er som individer, hvordan vi tar initiativ, følger opp hverandre og hvordan vi samspiller.

4 dagers workshop i Ensemble Thinking, 28. sept – 1. okt
Visning på Jazz in Khartoum, 2. oktober


Påmelding innen 24. sept til Karen på info@livingmovement.no
Les mer her