Informasjon til søkere av UD reisestøtte. Vær oppmerksom på at søknadsfristene våren 2019 er endret. Søknadsfristene 1. april og 1. juni er slått sammen, og neste søknadsfrist er 1. mai. Ta kontakt med administrasjonen om dere har spørsmål.

Administrasjon: Danse- og teatersentrum