Akershus Teater ser etter nye fortellinger og nye stemmer. De legger til rette for utvikling av idéer, konsepter, manus og forestillinger som potensielt kan produseres hos dem. For programmeringen av 2021 og 2022 søker de forestillingsideer til Teater i barnehagen, DKS 1.-4. trinn, og DKS 8.-10. trinn.
Frist: 4.august

Søknad må inneholde:

Prosjektbeskrivelse
Motivasjon for å spille for den aktuelle målgruppen
Presentasjon av kunstnerne
Tentativ fremdriftsplan
Budsjett

Søknadsfrist til idéutvikling i november 2019: 4. august 2019
Gjelder Teater i barnehagen og DKS 1.-4. trinn med mulighet for premiere i 2021

Søknadsfrist til idéutvikling i april 2020: 15. oktober 2019
Gjelder Teater i barnehagen og DKS 8.-10. trinn med mulighet for premiere i 2022

Søknad med vedlegg sendes til: hlevin@akershusteater.no
Spørsmål henvendes til dramaturg Hilda Levin, se mail over eller ring tlf. 412 19 187.

Les full utlysning her