Danse- og teatersentrum har fem utlysninger til festivaler og bransjemøter i Kina, USA, Canada og Japan for norske scenekunstnere som ønsker å presentere sitt arbeid for et utenlandsk publikum. Frist: 11. august, 1. september og 1. oktober.