Som søker bør du ha god kunnskap om den samtidige dansekunsten og omfattende internasjonale kontakter og være med på å skape muligheter for både svensk og internasjonal samtidig dansekunst til å nå et større publikum. Søknadsfrist 22. september.

Les mer HER