Høyskolen Kristiania, instituttet Musikkteaterhøyskolen søker etter en dansepedagog med faglig forankring i jazzdans og musikkteater i 100% stilling, fast ansettelse. De søker etter en pedagog med førstestillingskompetanse, minimum førsteamanuensis eller førstelektor. Tiltredelse: 15. april 2020. Søknadsfrist: 10. desember.

Norske Dansekunstnere søker en prosjektleder som kan forvalte Nydans AS, og arbeidet med å få på plass et nytt prøve- og produksjonslokale for dansekunsten i Oslo. Personen vil jobbe tett med politisk ledelse i Norske Dansekunstnere, men er ansvarlig for at prosessen effektueres og drives videre. De søker en person til en prosentvis prosjektbasert stilling over en tidsbegrenset periode. Frist er 15. november.

Dansekunst i Stavangerregionen, DansiS søker ny daglig leder med snarlig tiltredelse i 35 % midlertidig stilling til og med 31.12.2019. Mulighet for forlengelse. Stillingen vil bli lønnet etter avtale. Personlig egnethet vektlegges. Søknadsfrist: Snarest.

Jobbmarked for dansekunstnere og relaterte stillinger på Facebook. Her kan du legge ut betalte stillinger, oppdrag, prøvedanser for jobber og vikarbehov, samt søke etter øvingslokaler eller kontorplass. Se Facebook-siden her.

 

Er du produsent og ønsker å bli registrert i Nydans Oslo sin produsentdatabase, så kan du fylle ut skjema her. Leter du etter en produsent, ta kontakt med Justina Brazaite (justina@nydansoslo.no), så får du en liste over produsentene i databasen.

Vi har laget en egen side for informasjon om auditions i menyen til venstre under
Nyheter / Frister / Jobber. Vi setter pris på å få informasjon om auditions vi ikke fanger opp selv.