For tiden har Kunsthøgskolen i Oslo 21 aktive stipendiater fordelt på alle avdelinger. For 2018 har Kunsthøgskolen 6 ledige stillinger, og vi søker etter stipendiater med gode prosjekter med nasjonal og internasjonal relevans innenfor følgende fagområder med frist. 15. mars:


• Koreografi, ved avdeling Dans.
• Interiørarkitektur og møbeldesign, ved avdeling Design.
• Grafikk/tegning, tekstil, metall/smykke og kunst og offentlig rom, ved avdeling Kunst og håndverk.
• Billedkunst, ved avdeling Kunstakademiet.
• Utforsking av stemmen, dens utfordringer, muligheter, ulike sangteknikker og vedlikehold relatert til klassisk sang, ved avdeling Operahøgskolen.
• Teater (herunder skuespill, regi, scenetekst, scenografi og dramaturgi), med prioritering av prosjekter som bidrar til generell diskursutvikling, ved avdeling Teaterhøgskolen.

Oppstart er 1.10.2018. Søkeren må angi hvilket fagområde det søkes til. Søknadsfrist 15. mars 2018. Les mer

KHiO