Det søkes etter pedagoger til vårsemesteret 2019 ved PRODA Oslo i dansefag og annen relevant trening. Det søkes kun etter pedagoger bosatt i Oslo og omegn og/eller pedagoger som ikke har behov for reise/- og bostøtte. Søknadsfrist 12. oktober 2018.

Les mer på PRODA sine sider her