Denne uken ble budsjettforliket for Oslo kommune lagt frem, og flere kulturinstitusjoner kan registrere forslag til økte bevilgninger. Dans vil, dersom forslaget blir vedtatt i bystyret, få økt støtte på flere måter. Forslaget vil etter all sannsynlighet bli vedtatt, fordi det blir lagt frem av et bredt flertall.

Kulturminister Trond Giske inviterte til konferansen ”Mer demokrati – mer kultur” onsdag 14. november. Hovedtema var strukturer og tildelinger på kulturområdet. Konferansen ble arrangert av Løken-utvalget og Kultur- og kirkedepartementet.

Danse- og Teatersentrums (DTS) delte i år ut to jubileumspriser, hvorav den ene gikk til koreograf Hege Haagenrud for forestillingen Så tag nu mine händer.

Norsk scenekunstbruk arrangerer for tredje gang scenekunstfestivalen Showbox, 12. – 15. november på Black Box Teater i Oslo.
Showbox er en scenekunstfestival som gjennom kunstopplevelser og faglige møter setter fokus på scenekunst generelt, og barn og unge spesielt.

Her er det en liste over festivaler i Norge og utlandet. Listen oppdateres jevnlig.

1. november 2007 lanserte vi nytt navn, nye nettsider og ny adresse da vi flyttet inn i Dansens Hus i Møllerveien 2 ved Akerselva i Oslo. For nettsidene er vår ambisjon å etablere en hovedportal for dans i Norge.

PRESSEMELDING: Noregs Ungdomslag og Musikk i Skolen lanserer Danselyst, eit undervisnings-opplegg for bruk i grunnskolen, men som òg er nyttig for andre som vil lære meir om norsk folkedans.

Danseinformasjonen delte ut sin årlige ærespris lørdag 10. november i etterkant av forestillingen ”I det förflutna” av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt på Riksteatret. Prisen ble i år delt i to, og gikk til Norske Dansekunstnere – forbundet for koreografer, dansere og pedagoger og nåværende forbundsleder Tone Øvrebø Johannessen.

Senter for Dansekunst etterlyser hovedfagsoppgaver, masteroppgaver og doktoravhandlinger som omhandler problemstillinger i forhold til dans og dansekunst.

Høsten 2007 lanserer Rom for Dans pilotprosjektet Prøvescenen.

Den Norske Opera har opprettet et ressurs- og kompetansesenter, Scenerommet. 

kedja er navnet på et storstilet nordisk/baltisk prosjekt bestående av 6 "dance-encounters" som avholdes i 6 forskjellige land over 3 år.

Danseinformasjonen og Dansens Hus vil i 2008 sette i gang et treårig historisk dokumentasjonsprosjekt. Prosjektet tar sikte på å samle inn, dokumentere og bevare arkivmateriale om norsk dans i perioden 1960 til 1994. Prosjektet er foreløpig støttet av Norsk kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord.